Critiques

La força de la llum, l'ímpetu de la matèria que sembla desbordar la tela però que el pintor controla; composicions convergents a la seva zona central que creen un ritme corb a través del qual descriuen l'or de bladars o el verd de valls que...

La màgia de l'obra de l'autor Blanco Grané no resideix en la repetició distant dels objectes. Transforma cada un dels paisatges en un verdader i honest treball artístic, filtrant-los a través de la seva visió temperamental i reflexiva, passant-lo pel sedàs de la seva personal...

La visió pictòrica que Blanco Grané ens ofereix de la realitat que el motiva és impactant, vital, forta i, al mateix temps, marcada per un suau accent líric, explicada en composicions sempre brillants i lluminoses. Contempla Blanco Grané la natura, camps de daurat blat, agrestes forests...

Els paisatges de Catalunya, tant els de la Costa Brava com els de les muntanyes de l'interior, són els temes preferits de Blanco Grané. En ells plasma els seus sentiments. La nostra geografia encara permet, malgrat la degradació que pateix a causa de l’ urbanisme...

Com Aquari que es, exuberant, viu, apassionat, així son les obres de Blanco Grané; transmeten tota la força i esperit del pintor que ha plasmat en elles els seus sentiments. El tema interpretat, paisatges, marines, bodegons, queda sotmès al domini dels colors. I a partir d'ells,...

Translate »