Fons D’Art

Amb la FUNDACIÓ PRIVADA D’ART CONTEMPORANI CATALÀ i el

FONS D’ART, fes la teva pròpia pinacoteca.

Amb el FONS D’ART, paga una petita quota mensual i crea la teva

pròpia col.lecció d’obres d’art.

Per ser la FUNDACIÓ una Entitat regulada per la Llei 46/2002, s’obtenen

beneficis fiscals per les aportacions efectuades; fins a un 35% en el Impost

de Societats, o un 25% en el Impost sobre la Renda.

NO HO DUBTIS.

Demana informació a:

fundacioprivada@artcontemporanicatalà.cat

Tel. 610 21 71 14 – 972 34 30 05 – Gloria Rioja (Secretària de la Fundació)

 

 

Translate »