Projectes realitzats

2011 – La Fundació va donar suport a l’Artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme desde

el 24 de febrer al 20 de maig de 2011, a REGISTRADORS DE CATALUNYA, de Barcelona.

La Fundació Privada d’Art Contemporani Català, seguint amb la seva filosofia de promocionar

l’art català, i en col.laboració amb el CASINO DE CALDES, ha realitzat una serie d’exposicions

desde el 12 de febrer al 20 de març de 2011, amb els artistes que pertanyen a la Fundació :

BLANCO GRANÉ, JOSEP CRUAÑAS, BENET SARSANEDAS, JORDI ROLLÁN, JOAN RASET,

JOSEP Mª. MEJAN.

Els dies 26 i 27 de març, es porta a terme una exposició/homenatge a l’artista

JOAQUIM HIDALGO

amb obres dels artistes :

JOAQUIM HIDALGO, AGUILAR MORÉ, CUIXART, GUINOVART, SUBIRACHS, CRUAÑAS,

MEJAN, RASET, ROLLÁN, JORDI ALUMÁ, ALVAR SUÑOL, ROYO …..

2010 – La Fundació va donar suport a l’Artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme desde

el 14 de desembre al 14 de gener de 2011, a GALERIA LLEONART, de Barcelona.

La Fundació ha donat soport a l’artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme desde

l’1 de maig al 15 d’octubre de 2010, a ART GALLERY, de Tossa de Mar.

– La Fundación Privada d’Art Contemporani Català, ha promocionat una exposició a la Galerie

Beumers, en Monschau, Alemanya, amb els artistes que pertanyen a la Fundació :

EMILIA CASTAÑEDA, JOSEP CRUAÑAS, JORDI ROLLÁN, BENET SARSANEDAS,

JOAN RASET, JOAQUIM HIDALGO, JOSÉ LUIS FUENTETAJA i BLANCO GRANÉ.

Va fer la inauguració de l’exposició l’Alcaldessa de Monschau, Sra. RITTER.

– La Fundació ha donat suport a l’artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme desde

el 6 al 27 de Març de 2010, a la Galeria ÀGORA 3, de Sitges.

La Fundació ha donat soport a l’artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme desde

el 14 de Gener al 4 de Febrer de 2010, a GALERIA SAOBA, Galerias de Arte Ramón Vila,

de Madrid.

– Hi han hagut alguns canvis en el Patronat de la Fundació, quedant establerts els següents

Patrons:

Sr. Pere Barrios, President

Sr. Francesc X. Altarriba, Vicepresident

Sr. Miquel Tura, Vocal

Sra. Pilar Aymerich, Vocal

Sr. Roc Lleixà, Tresorer

Sra. Gloria Rioja, Secretària

2009 – La Fundació Privada d’Art Contemporani Català, seguint amb la seva filosofia de promocionar l’art

català, i en col.laboració amb el Rotari Club Sant Feliu de Codines-Cingles de Bertí, han

impulsat l’idea de fer un homenatge a l’escultor i pintor SEBASTIÀ BADIA, per el qual

l’Ajuntament de Caldes de Montbui i la Generalitat de Catalunya han donat el seu recolzament i

el nomena “FILL PREDILECTE DE LA VILA”.

La Fundació va donar suport a l’Artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme desde

el 15 de Juny al 15 d’Octubre de 2009, a ART GALLERY, de Tossa de Mar.

– La Fundació va donar suport a l’Artista J. HIDALGO, a l’exposició que es va dur a terme desde el

Juny fins el Setembre de 2009, a GALERIA-ESTUDI HIDALGO, de Tossa de Mar.

– La Fundació ha col.laborat, conjuntament amb el Rotari Club Sant Feliu de Codines-Cingles de

Bertí, amb l’Ajuntament de Caldes de Montbui, amb el Museu Thermalia de Caldes de

Montbui, i amb el Departament de Cultura i Mitjans de Comunicació de la Generalitat

de Catalunya, en l’edició del Llibre de les obres d’en SEBASTIÀ BADIA, i en l’exposició

antològica “SEBASTÀ BADIA I CERDÀ”, en el Museu Thermalia de Caldes de Montbui.

– La Fundació Privada d’Art Contemporani Català va estar present a BART-09, SALÓ D’ART DE

BARCELONA, amb els artistes JOAQUÍM HIDALGO, EMILIA CASTAÑEDA, JORDI ROLLÁN,

JOSEP CRUAÑAS, BLANCO GRANÉ, BENET SARSANEDAS, JOAN RASET i

JOSÉ LUIS FUENTETAJA, que pertanyen a la Fundació.

– La Fundació va donar suport a l’Artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme desde

l’1 de Desembre al 10 de Gener de 2010, a GALERIA LLEONART, de Barcelona.

– La Fundació Privada d’Art Contemporani Català, ha fet un reconeixement als artistes J.M.

SUBIRACHS, JORDI ALUMÀ, ALVAR SUÑOL, ROYO, AGUILAR MORÉ i J. HIDALGO,

per la seva trajectòria humana i artística, amb la creació d’una carpeta de sis litografies,

signades i numerades de l’1 a la 125. El Club Rotaru ha col.laborat en la seva difusió.

20083ª. TROBADA DE PINTORS a Caldes de Montbui

– Exposició de l’Obra de la Fundació Privada d’Art Contemporani Català al MUSEU THERMALIA,

de Caldes de Montbui

– Exposició de pintura dels Artistes de la Fundació al CASINO DE CALDES, de Caldes de Montbui.

– Ampliació de la 1ª. edició del LLIBRE D’ARTISTES DE LA FUNDACIÓ

La Fundació va donar suport a l’Artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme desde

el 15 de Juny al 15 d’Octubre de 2008, a ART GALLERY, de Tossa de Mar.

– La Fundació Privada d’Art Contemporani Català va estar present a BART-08, SALÓ D’ART DE

BARCELONA, amb l’Artista JOAQUÍM HIDALGO, que pertany a la Fundació.

– La Fundació va donar suport a l’Artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme, desde

el 27 de Novembre al 5 de Gener de 2009, a la GALERIA LLEONART, de Barcelona.

20072ª. TROBADA DE PINTORS a Tossa de Mar

– Exposició de pintura dels Artistes de la Fundació a l’edifici LA NAU, de Tossa de Mar

– Exposició de l’Obra de la Fundació Privada d’Art Contemporani Català al MUSEU MUNICIPAL

de Tossa de Mar

– Edició del LLIBRE D’ARTISTES DE LA FUNDACIÓ, que es presenta al Museu Municipal

de Tossa de Mar

– La Fundació va donar suport a l’Artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme desde

el 20 de Juny al 15 d’Octubre de 2007, a ART GALLERY, de Tossa de Mar.

– La Fundació Privada d’Art Contemporani Català, seguint amb la seva filosofia de promocionar

l’art català, va estar present a MARB ART, III Feria Internacional de Arte Contemporáneo de

Marbella, amb els artistes següents : ANDREU MARTRÓ, BLANCO GRANÉ, CUIXART,

HIDALGO, S. PÉREZ BASSOLS i SILLUÉ, que pertanyen a la Fundació.

2006 – La Fundació Privada d’Art Contemporani Català, amb la seva filosofia de promocionar l’art català,

va donar suport a l’Artista Blanco Grané, a l’exposició que es va dur a terme desde el 13 de

Desembre al 13 de Gener de 2007, a la Galeria LLEONART, de Barcelona.

Va fer la inauguració de l’exposició el Sr. J. LLOP.

Translate »