A.F. CABALLÉ

A.F. CABALLÉ

Inquiet i de grans reflexos amb la paleta, Blanco Grané capta gran quantitat de sensacions, que ens transmet mitjançant els seus cuadres amb pinzellada forta, remarcada i amb gran agressivitat i intenció.

Els seus temes ens transporten a l’avantguarda del nostre temps, i ens incita a desxifrar conscientment o inconscient, en un procés mental, totes les vivències que el pintor ha sabut reflectir en les seves obres a través de les seves il.limitades possibilitats.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.

Translate »