Critiques

La visió pictòrica que Blanco Grané ens ofereix de la realitat que el motiva és impactant, vital, forta i, al mateix temps, marcada per un suau accent líric, explicada en composicions sempre brillants i lluminoses. Contempla Blanco Grané la natura, camps de daurat blat, agrestes forests...

Els paisatges de Catalunya, tant els de la Costa Brava com els de les muntanyes de l'interior, són els temes preferits de Blanco Grané. En ells plasma els seus sentiments. La nostra geografia encara permet, malgrat la degradació que pateix a causa de l’ urbanisme...

Com Aquari que es, exuberant, viu, apassionat, així son les obres de Blanco Grané; transmeten tota la força i esperit del pintor que ha plasmat en elles els seus sentiments. El tema interpretat, paisatges, marines, bodegons, queda sotmès al domini dels colors. I a partir d'ells,...

Translate »